Compaq

 

חברת Compaq הוקמה בשנת 1982 והיתה לחברה השניה בגודלה בעולם למחשבים אישיים. החברה הוקמה ע"י רוד קניון, ג'ים האריס וביל מורטו.
שלושתם מנהלים בכירים מ-Texas Instruments לשעבר.
השם Compaq הנו קיצור של Compatibility and Quality כלומר: תאימות ואיכות. ואגב תאימות, Compaq יצרה את תואמי IBM PC ה"חוקיים" הראשונים. תואמי PC "חוקיים" הנם מחשבים שיוצרו בהנדסה לאחור. כלומר, במקום להעתיק את המחשב מהמקור, לתכנן מחשב חדש לגמרי ולהתחיל בשלב הפלט הסופי ומשם להמשיך עד לשלב הקלט ההתחלתי.

החברה נרכשה ע"י HP בשנת 2002 במחיר של 25 מיליארד דולר.