Hazeltine 1500

 

חברת Hazeltine הוקמה בשנת 1924 על מנת לייצר המצאות. החל משנת 1955 החלה לייצר מעגלים אלקטרוניים.

בשנות השבעים התמקדה החברה בייצור מסופים המחוברים למחשבים גדולים יותר ובשנת 1986 נרכשה ע"י חברת Emerson. מסוף (טרמינל) זה הושק בשנת 1977 ועבד בתקן VT100 והתחבר למחשב North Star המוצב בסמוך לו.

 

הושק ארה"ב, 1977
מחיר $995 כקיט להרכבה עצמית
$1,149 כמחשב מורכב