מדפסות

IBM350

 

פלטת דיסק קשיח IBM350 (שימשה את מחשב IBM 305 RAMAC) פלטה זו הותקנה בתוך דיסק קשיח יחד עם עוד 49 פלטות נוספות, יחד החליפו 56,000 כרטיסי ניקוב אשר היוו את אמצעי המדיה העיקרית של שנות החמישים והשישים. הדיסקים היו בשימוש בשנות החמישים, השישים והשבעים. נפח: בין 5 ל-7,500 מליון תווים. (בכל פלטה אוכסנו 100KB של מידע וביחד 5MB בכל הדיסק הקשיח). מהירות גישה ממוצעת (במילי-שניות): 600-16