מדפסות

מכונת חישוב וניקוב IBM604

 

שפופרת ואקום קתודית מדגם E92CC, יוצרה בשנת 1948 עבור מכונת חישוב וניקוב מתוצרת IBM בשנת. המחשב ביצע את כל פעולות החישוב לאחר שקרא את המשתנים מתוך כרטיס ניקוב. את התוצאות הציגה המכונה על גבי כרטיס ניקוב נוסף. הנתונים נאגרו בזכרון המחשב עד להצגת התוצאה ואז נמחקו ממנו. מכונת החישוב טיפלה במקסימום מאה כרטיסים מנוקבים בדקה וידעה לבצע חישובים שתוצאתם התבטאה ב-13 ספרות מתמטיות.