Novation Cat - Acoustic Coupler

 

ממשק המחבר בין קו הטלפון למחשב לצורך העברת נתונים. Novation היתה בין יצרניות המודמים הראשונות בעולם. סדרת CAT היתה פופולארית בקרב בעלי מחשבים אישיים החל מסוף שנות השבעים עד לתחילת שנות השמונים. אביזר זה חיבר במהירות של 300 ביט בשניה בין שפופרת הטלפון למחשב. החיוג התבצע בטלפון רגיל ולאחריו היה צורך בהכנסת השפופרת לעריסה יעודית מגומי. כל התהליך היה ידני, כולל הניתוק. בתקופה ההיא אסור היה על פי חוק להתחבר לשקע הטלפון בבית ופיתוח המודמים האקוסטיים היתה האפשרות היחידה להעביר נתונים בין מחשבים. בשנת 1981 הציגה חברת HAYES המתחרה את מודם Hayes Smartmodem 300 שהיה כה מוצלח, עד שסייע לסגירתה של Novation.