מדפסות

מדפסת מניפה

 

מדפסת המניפה הומצאה בשנת 1969 ע"י David S.Lee בחברת Diablo Data Systems. המדפסת משתמשת בגלגל דמוי מניפה. זה היה "ראש ההדפסה" שהכיל את כל האותיות, בדומה למכונת כתיבה. מעל המניפה בצמוד לנייר ההדפסה, נגלל סרט בד הספוג בדיו. בדומה למדפסת סיכות, הראש נע מימין לשמאל, תוך כדי סיבוב הראש בהתאם לאות הרצויה והקשה עליה באמצעות פטיש. בשנות השבעים והשמונים השתמשו במדפסות מניפה להדפסות איכות, בעוד להדפסות פשוטות יותר, השתמשו במדפסות סיכות.