Sinclair ZX Spectrum

spectrum

מחשב ZX ספקטרום הנו מחשב 8 סיביות בריטי מקורי שהוצג בשנת 1982 ע"י Sinclair Research LTD המחשב מגיע לאחר שני אחים מוצלחים פחות אשר הציגו בשחור לבן בלבד: ZX81 ו- ZX82 ויתרונו הגדול הנו בהצגת צבעים אמיתיים על המסך.

 

הספקטרום שווק בשמונה גרסאות שונות, כאשר גרסת הבסיס הכילה 16KB זכרון RAM בלבד ועד ל-Spectrum 3+ עם 128KB זכרון RAM וכונן דיסקטים מובנה בשנת 1987. המחשב נמכר בהיקף של מעל 5 מליון יחידות בעולם, בלי למנות תואמים רבים שיוצרו לו. המחשב נחל גם הצלחה שיווקית בישראל. מחשב זה הינו המחשב הביתי המוביל בבריטניה בתחילת שנות השמונים (בדומה לקומודור בארה"ב). בהמשך להשקתו והצלחתו נוצרה היסטריה של חברות שפיתחו תוכנה וחומרה למחשב. המחשב התחרה בהצלחה מרובה במותגים בריטיים מובילים נוספים: BBC MicroComputer ו-Amstrad.

 

מחשב הספקטרום מבוסס על מעבד Zilog Z80A ועבד במהירות של 3.5Mhz. המודל הבסיסי הכיל 16KB של ROM ועוד 16KB של RAM. החומרה תוכננה ע"י ריצ'ארד אלטוואסר ממעבדות סינקלייר והעיצוב החיצוני בוצע בידי ריק דיקינסון. המחשב התחבר לטלויזיה סטנדרטית והציג 32 טורים של טקסט על 24 שורות. למחשב היה סט תווים ופקודות יחודי אשר כלל גם מלבנים בצורות וצבעים שונים (חלקו מופיע באיור). המחשב הציג רזולוציה טובה של 256X129 פיקסלים עם הגבלה של שבעה צבעים. המחשב ידע להשמיע קול באמצעות ערוץ אחד בעל 10 אוקטבות, כלל חריץ יציאה וחיבור לטייפ קלטות.

אטארי800

 

הושק בריטניה, 1982
מחיר £125
מעבד Z80A Zilog
זכרון RAM 16KB בגרסה הבסיסית
ועד 128KB בגרסאות מפוארות.
מערכת הפעלה Sinclair Basic


סרטונים

ZX Spectrum