Sinclair ZX81

 

מחשב Sinclair ZX81 הנו מחשב בריטי/סקוטי מבית Timex כהמשך לאביו המוצלח ZX80 שיוצר כמחשב ביתי זול. המחשב הפך לרב מכר ושווק בכל העולם. בארה"ב הוא שווק כ- Timex Sinclair 1000 ולו יוצרו תואמים בלתי חוקיים. המחשב התחבר ישירות לטלויזיה ופעל באמצעות טייפ קלטות סטנדרטי. המחשב שווק בחנויות המובילות או כקיט להרכבה בהזמנה בדואר. המחשב הכיל 4 שבבים בלבד ופעל באמצעות זכרון של 1KB בלבד! המחשב הפך להצלחה מסחרית מסחררת, הביא את חברת Sinclair למובילת יצרני המחשבים בבריטניה ועל גלי ההצלחה סיפק לבעלי החברה Sir Clive Siclair תואר אבירות.

sinclair zx81

 

הושק בריטניה/סקוטלנד, 1981
מחיר £69.95 או £49.95 כקיט מפורק
מעבד Z80
זכרון RAM 1KB
מערכת הפעלה Sinclair Basic