T.O.K CLC-9100

 

מחשב ישראלי מתוצרת "עץ הדעת" קיבוץ יסעור.

המחשב היה מיועד לשפת תכנות לוגו בלבד ולכן אין לו מקלדת Qwerty אלא מקלדת לוגו יחודית.

"לוגו הוא שמה של משפחת פילוסופיות השכלה והתפתחות המשכית של שפות תכנות המסייעות להגשמה" הרולד אבלסון, אפל לוגו – 1982.

לצערינו אין לנו מידע רב על המחשב ונשמח לכל תוספת אינפורמציה.